2130017117 Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Αθήνα dr.karelis@gmail.com
hero image

Β' Ημερίδα Αυτοανόσα Ρευματικά Νοσήματα & Κύηση, Σάββατο 07/05/2016

ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗ LASER ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑ

ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ