2130017117 Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Αθήνα dr.karelis@gmail.com
hero image
 
EΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ TURIS
ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
 
TI EINAI H MΕΘΟΔΟΣ ΤURIS?
 
Νέα σχετικά αλλά ελπιδοφόρα είναι και η Προστατεκτομή TURIS που μειώνει τις διεγχειρητικές επιπλοκές τις κλασσικής Διουρηθρικής Προστατεκτομής και βασίζεται στην χρήση φυσιολογικού ορού με διπολική διαθερμία. Η μέθοδος TURis συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εξάχνωσης με τα οφέλη της διπολικής εκτομής. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 2 διαφορετικών ηλεκτροδίων, της διπολικής αγκύλης, η οποία αφαιρεί προστατικό ιστό όπως στην συμβατική διουρηθρική προστατεκτομή και του ηλεκτροδίου για πλάσμα εξάχνωση, που μοιάζει σαν ανάποδο μανιτάρι. Το ηλεκτρόδιο αυτό εξαχνώνει δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλάσματος από διπολικό ρεύμα. Ο συνδυασμός των 2 αυτών ηλεκτροδίων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αιμορραγίας στη διάρκεια του χειρουργείου.
 
Αντίθετα με τις συμβατικές τεχνικές εξάχνωσης,  δεν είναι ένα μονοπολικό, αλλά ένα σύγχρονο διπολικό σύστημα. Με τη χρήση φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος ως υγρό πλύσεων και μιας τοπικά περιορισμένης ροής ρεύματος (χωρίς εξωτερικής ηλεκτρόδιο γείωσης) προστατεύονται οι περιβάλλοντες ιστοί και τα νεύρα, ελαχιστοποιείται  η μετουσίωση του ιστού και αποφεύγεται το σύνδρομο απορρόφησης. Η χρήση διπολικής τεχνολογίας αυξάνει περαιτέρω την ασφάλεια της επέμβασης.
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ TURIS
Η εξάχνωση πλάσματος TURIS αποτελεί την πιο καινοτόμο θεραπευτική χειρουργική μέθοδο για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Βοηθούμενη από το ρεύμα υψηλής συχνότητας με διπολική λειτουργία, η  εξάτμιση του υγρού πλύσεως δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα αερίου , γύρω από το ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο τότε γλιστράει σε αυτό το στρωμα αεριου πάνω από τον προστάτη χωρίς να υπάρχει επαφή (τεχνική αιώρησης). Η ενέργεια από το  πλάσμα μεταφέρεται στον ιστό του προστάτη προκαλώντας τοπικά περιορισμένη εξάχνωση. Η δομή των κυττάρων απομακρύνεται προσεκτικά στη διαδικασία. Λόγω της μη παραγωγής θερμότητας στον περιβάλλοντα ιστό, η διαδικασία αυτή ονομάζεται επίσης «κρύα» εξάχνωση. Με τον τρόπο αυτό, η σύγχρονη τεχνολογία πλάσματος TURIS καθιστά δυνατή την επιλεκτική εξάχνωση επιφανειακών στρωμάτων  ιστού χωρίς την υποβολή του περιβάλλοντος ιστού και των νεύρων σε  περιττό θερμικό φορτίο.  Το θερμικό βάθος διείσδυσης του  TURIS είναι 0,20 χιλιοστά, μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση της μονοπολικής TUR-P. Η ταυτόχρονη πήξη της επιφάνειας του ιστού σημαίνει ότι το ηλεκτρόδιο εξάχνωσης αφήνει λείες επιφάνειες και επιτρέπει την πραγματοποίηση ουσιαστικά αναίμακτης εκτομή ιστού. Λόγω των καλών ιδιοτήτων πήξεως, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη θεραπεία ανδρών με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας (π.χ. λόγω αντιπηκτικής θεραπείας), αλλά αυξάνει επίσης τα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης για όλους τους ασθενείς. Με τη νέα τεχνολογία η συνεχής ενεργοποίηση είναι δυνατή για εύκολη και ταχεία επέμβαση ακόμα και για μεγάλου μεγέθους προστάτες.
 
H πλάσμα-εξάχνωση (TURis) του προστάτη έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
- λιγότερες αιμορραγίες 
- μειωμένος χειρουργικός χρόνος 
- δυνατότητα επέμβασης και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα
- καμία παρεμβολή με βηματοδότες λόγω του διπολικού ρεύματος 
- απουσία του επικίνδυνου συνδρόμου απορρόφησης με δηλητηρίαση από νερό
- δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με πολύ μεγάλα αδενώματα 
- ταχύτερη αφαίρεση του καθετήρα, ήδη από την επόμενη κιόλας μέρα του χειρουργείου 
- γρηγορότερη ανάρρωση και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο 
- ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες